Våra fantastiska konsultchefer!

2019-02-20

Din andra kontakt

Det är inte alltid lätt att veta vilken typ av arbete som passar dig bäst, du har säkert ställt dig frågan många gånger, ”vad vill jag jobba med, vart passar jag in?”  –Våra konsultchefer ger dig svar på hur de kan hjälpa dig.

Efter en första telefonintervju med New Minds rekryterare bjuds du in för en mer ingående intervju med en av våra konsultchefer: Caroline, Hanna, Linda, Hanna eller vår konsultchefsassistent Malin. Deras viktigaste uppgift är att matcha dig med rätt företag där du kan blomstra och trivas på lång sikt. När vi gör våra matchningar utgår vi alltid ifrån dig som kandidat, vad du brinner för och dina preferenser inför en framtida anställning.

Hanna berättar hur de hjälper dig.

Hanna: ”Vid matchning av en kandidat så ser jag främst till kandidatens profil samt kompetens, därefter lägger jag stor vikt vid att få fram vad det är man verkligen vill och brinner för. Något som även är viktigt är att hitta personer med värderingar som stämmer överens med en företagskultur och verksamhet, av egen erfarenhet så presterar man då som bäst.”

Våra konsultchefer finns med dig genom hela processen, från intervju hos intressanta företag till anställning. Om du och företaget klickar blir du först anställd via New Minds under en inledande period för att sedan övergå i fastanställning hos företaget. Eftersom vi många gånger är våra konsulters första arbetsgivare vill vi erbjuda en extra trygghet.

När du går via New Minds ingår du i vårt nätverk som består utav andra duktiga ”New-Mindsare” som vi har anställt genom året. Vi tycker även det är viktigt att ha roligt och brukar därför bjuda in nuvarande och tidigare anställda på AWs och annat skoj.