Login
 
    

Vårt arbetssätt

Vår rekryteringsprocess

 

 

Steg 1. Ni kontaktar oss med en beskrivning av era rekryteringsbehov.

 


Steg 2. Vi utformar gemensamt med er en kravprofil/beställning av kandidaten.Steg 3. Med hjälp av vårt unika nätverk på högskolor och universitet hittar vi lämpliga kandidater som vi intervjuar och - om vi finner dem lämpliga - presenterar för er.

Om ni vill genomför ni de intervjuer, tester och löneförhandlingar ni anser att ni vill göra själva. Om ni så önskar kan vi ta på oss hela denna process. I de flesta kundrelationer är detta en fråga om tillit och förståelse så vi tar typiskt ett större och större ansvar desto mer samarbetet utvecklas.Steg 4. Ni hyr de kandidater ni är intresserade av i sex månader. Priset för kandidaten är fast per månad.Steg 5. Om ni och kandidaten är överens anställer ni kandidaten efter sex månader utan några extra kostnader eller avgifter till oss. Om ni vill förlänga hyrtiden och detta går i linje med kandidatens vilja går det också bra.

 

 


Den kritiska perioden i en rekrytering är typiskt från den första intervjun till ett eventuellt erbjudande så vår ambition är att detta aldrig ska ta mer tio dagar.

Steg 1-3 tar en till fyra veckor och kostar ingenting.

 
Copyright © 2015. New Minds.